Веќе се напишани сите големи стихови и затоа навечер спијам многу мирно Но само јас знам дека ме нема во ниедна стофа, ниеден страв и ниедна врата нема мој клуч […]

Read Article →